|Certyfikaty i uprawnienia

CERTYFIKATY:

cert-001.jpg

Ocena Procesu Spawalniczego wg. programu certyfikacji MS-0013183

cert-002.jpg

Certifikat TUV dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli

cert-003.jpg

Certyficate TUV for load-bearing structures in all types of buildings

UPRAWNIENIA:

udt-3.jpg

Uprawnienie UDT do napraw suwnic, żurawi itd.

udt-2.jpg

Uprawnienie UDT do modernizacji suwnic, żurawi itd.

udt-1.jpg

Decyzja UDT odnośnie napraw i modernizacji suwnic, żurawi itd.